Tủ đựng hóa chất có lọc hấp thu hóa chất kích thước 1m2